2006-07-12

Sådana här ytor

Den igår omtalade grafittin hamnar ju på ytor av olika slag, i första hand väggar. I det sammanhanget känns det angeläget att påpeka att ytor inte är så platta som man brukar uppfatta dem. Ytorna fyller upp mellanrummet mellan sig. Så på samma sätt som musiken inte bara finns på skivan, så finns inte målningen bara på ytan.

4 kommentarer:

UL-Tomten sa...

Bad manners include blowing one's nose at the table [honk!], picking up chopstick or spoon before the oldest person starts the meal, chewing with an open mouth [sliff sloff], talking with food in one's mouth [grmf!], sticking chopsticks or spoon straight up in a dish [yo straight up bro], stabbing foods with chopsticks [die, pea scum!], and picking up food with one's hands (with certain exceptions).

ful-tomten sa...

Tell that to the cantonese!

Anonym sa...

Here are some links that I believe will be interested

Anonym sa...

This site is one of the best I have ever seen, wish I had one like this.
»