2008-03-22

En kort anmärkning om avsaknaden av riktigt vinterväder

En annan skillnad mellan Uppsala och Malmö: i Uppsala faller snön, medan den i Malmö mest flyger omkring.

Inga kommentarer: