2008-06-05

Satt och söp

i parken, när jag berättade för Dr. Alban hur mycket jag tycker om Unity. Jag tror att jag har berättat om det tidigare, men han har en sceners minne. Beröm håller i 3 minuter, skäll i 3 dagar. Sen blir man som man blir. X diskuterades. B avhandlades. A finns. Nu kör vi. Nu dör vi. Nu stör vi. Sistnämnda har uppnåtts.

Inga kommentarer: