2009-08-08

Brrr

När jag går förbi BR Leksaker för att inhandla mitt morgonkaffe, så påminns jag om hur obehaglig den där tecknade BR-killen är. Han är menad att se busig och härlig ut, men är i själva verket bara läskig.

Ovanstående hade inte gått att twittra, eftersom det är 219 tecken, men inget är överflödigt i själva texten, så hur göra om man vill överflöds-twittra? Lösningen heter uTwt, ett fiffigt litet program som jag ännu inte har skrivit, som optimerar twitter-inlägg. I ett första steg så tar det bort vokalerna, like so:

Nr jg gr frb BR Lkskr fr tt nhndl mtt mrgnkff, s pmnns jg m hr bhglg dn dr tcknd BR-klln r. Hn r mnd tt s bsg ch hrlg t, mn r sjlv vrkt br lskg.

145 tecken, mycket bättre! Observera att ordet "i" försvann helt och hållet, och att jag även tog bort ett överflödigt mellanslag efter punkten i första meningen. Men vi är inte riktigt framme än! uTwts nästa knep för att optimera ner innehållet till twitter-format är att ta bort alla mellanslag. Se och häpna:

NrjggrfrbBRLkskrfrttnhndlmttmrgnkff,spmnnsjgmhrbhglgdndrtckndBR-kllnr.Hnrmndttsbsgchhrlgt,mnrsjlvvrktbrlskg.

109 tecken, långt under gränsen, så uTwt behöver inte ta till det slutgiltiga steget, den slutgiltiga förnedringen, att ta bort alla skiljetecken. Och jag behöver inte uppdatera uTwt till version 2.0, där det även på ett helt ointelligent sätt kan börja sortera bort konsonanter.

Så vad gör man med de 31 tecknen som blev över? uTwt har en funktion för att fylla upp dem med reklam, så att du kan tjäna pengar på ditt twittrande, och det faktum att du är smart nog att använda det senaste optimerings-toolet. Hälften av intäkten går till dig, hälften till mig.

Jag tror att det är den här typen av tilläggstjänster, distribuerade som en typ av Ajax-baserade plugins, som kommer driva den ekonomiska utvecklingen på webben 2.0 under de nästa 6 månaderna. Kom ihåg var du läste det först!

5 kommentarer:

Olof sa...

Twitter är inte tillräckligt revolutionerande. Det mest ultimata vore om man hade ett system där man kunde lägga upp olika smileys som visade vilket sinnestillstånd man hade. Om det här systemet (kanske Facer eller Smiler) hade funnits nu hade Irans regering fallit. Ingen klarar sig mot miljontals sura ansikten!

puterman sa...

Är det okej om jag tar den idén och blir IT-miljonär?

wv: ovenier, låter som en ugns-operator.

Olof sa...

Absolut! Men om du får Nobels fredspris vill jag ha en tiondel av kakan.

WV: glyhr

Olof sa...

Jag kollade upp BR:s reklam och där säger den lilla pojken (som inte ser riktigt lika konspiratorisk ut på hemsidan som varianten i logon) följande:

- Hej du! Vill du leka med mig?

Mitt svar:

- Tack du, tack du, men jag har annat för mig!

Olof sa...

Gammel media fattar ju ingen ting:

http://www.dn.se/ekonomi/twitter-1.932751

Nej twitter kommer att leda till demokrati. bättre än blogg demokrati vi får twitter demorkati.