2006-08-14

Muhammed-teckningarna igen

De som har publicerat de där Muhammed-teckningarna från Jyllandsposten i Sverige har tydligen inte gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. I lagboken står det:

Den som i uttalande eller annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationalitetet eller etniskt urpsrung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Flera av de aktuella bilderna framställer Muhammed som terrorist, vilket lätt kan tolkas som att terrorism är en integrerad del i islams budskap. Det tycker jag låter som ett uttryck för missaktning för en grupp med en viss trosbekännelse. Men jag är ju inte jurist, så vad vet jag.

7 kommentarer:

UL-Tomten sa...

Om de lagt ut bilderna på piratbukten istället hade de åkt dit så det stänkte om det.

Jöns sa...

Intressant. Muhammed-debatten verkar ju sedermera ha delat sig i en falang som var orolig för att yttrandefriheten var hotad, och en annan som trodde att man inte fick skämta om religion. Det där med trosbekännelse verkar ju ha stått där ett tag.

Annars finns här många intressanta lagar:

Brottsbalken, kapitel 16

Vad sägs om paragraf 12? Eller 11, om att det bl.a är förbjudet att skicka obeställda porrbilder?

Sedan finner jag ju paragraf 16 extremt komisk även om de flesta väl tycker den är rimlig. Frågan är varför man får lukta illa på allmän plats eller lysa på andra i ögat med strålkastare, när man inte får föra oljud?  

UL-Tomten sa...

Bra att lagsidan börjar med orden Fel förekommer (sic!). Sic!

Dessutom är det olagligt att ha kolon i URLn, men snutarna som kan HTML kanske har ett sånt där kort som gör att man slipper fängelse.

puterman sa...

Nu har jag som vanligt inte hängt med så bra, men jag kan tänka mig att det har dragits paralleller till Ecce Homo. Och hur kan det vara olagligt med kolon i URL:er när det är lagligt att lukta illa eller vara oerhört ful på allmän plats?

Staffan Malmgren sa...

ul-tomten: Ansvarsfriskrivningen med "Fel förekommer" finns där för att markera att detta inte är en officiell resurs, så att ingen luras att tro att den är normativ - varken polisen eller någon annan del av rättsväsendet har något med lagen.nu att göra.

Kolon i path-delen av URIer är tillåtet - se RFC 1738 och 2396.

UL-Tomten sa...

Puterman: Om du ska svara under falskt namn kan du väl åtminstone göra det ordentligt?

puterman sa...

:(