2008-12-13

Olagligheter

Val Henson berättar om studier av hur kriminella omgivningar skapar kriminalitet. Kanske inte så överraskande, men det är tråkigt att grafitti tas som exempel på kriminalitet. Det handlar om kontext. Grafitti är per definition kriminellt, men varför ska det egentligen vara kriminellt att måla något på ett elskåp eller ett miljonprogramshus? Det handlar om att vi associerar en anarkistisk form av grafiskt uttryck till andra former av brott. Skriver man poesi kan man ge ut fulkopierade fanzines, men vad ska man göra om man gillar att måla med sprayburk?

Inga kommentarer: