2008-12-02

Ungefär som om jag vore overklig

Jag skriver namn och årtal i böcker jag köper, så att jag vet att de är mina och när jag har köpt dem. Lika sant som jag är verklig av Hanne Ørstavik vet jag därför att jag köpte 2006. Jag läste den igår. Anledningen till att jag skjutit upp det är att jag vill sprida ut Hanne Ørstaviks böcker över tiden. De inspirerar med sin närgångenhet, sin känslomässiga laddning. Som i alla hennes böcker handlar det om en människa som har svårt att hantera sin omgivning. Som i alla hennes böcker är det intensivt, nästan hopplöst och snart över.

Inga kommentarer: