2009-03-08

Lotta Lotass och andra namn

Jag vet inget om henne, förutom att hon just har valts in i Svenska Akademien och har ett sjungande vackert namn, som hade passat utmärkt på en karaktär i Bamse. Grattis, Lotta Lotass!

Jag passar på att tipsa om Litteraturbanken, där man kan hitta texter av andra, äldre författare som man känner igen namnet på, men inte vet något om. Smaka på de här exemplen: Ottilia Adelborg, Dan Andersson, Ivar Arosenius, Victoria Benediktsson, August Blanche, Fredrika Bremer, Petrus de Dacia, Erik Gustaf Geijer, Wendela Hebbe, Benjamin Höijer, Anna Maria Lenngren, Lars Lucidor, Fabian Månsson, Johan Ludvig Runeberg och Fredrik Bogislaus von Schwerin. Samt, givetvis, Falstaff, fakir. (Missa inte förordet till hans "En hvar sin egen professor eller allt mänskligt vetande i sammandrag". Även genomgången av kyrkohistoria är intressant.)

Inga kommentarer: