2008-08-31

IQ blomkruka

Sådant här, d.v.s. attacker mot slentrian-antropocentrismen, gör mig så glad. Slemsvampar är intelligenta. Som det påpekas i artikeln så ser inte slemsvampar så intelligenta ut, men att se intelligent ut betyder bara att man har människolika attribut. Det är ett besynnerligt ställe, det här stället vi bor på; universum.

1 kommentar:

hjon sa...

Liknelsen mellan svampen och Hamlet är rolig.